Lagerregale

Lochbleche

lochblech

6 Lochbleche 60 x 125cm Lochabstand 1,5cm = 1 Stück 5,00€ - 3 Stücke 10,00€

18 Lochbleche 40 x 100cm Lochabstand 1,3cm = 1 Stück 5,00€ - 3 Stücke 10,00€

Konsolen

konsolen

Konsolen 50cm - 1 Stück 1,00€ - 3 Stücke 2,00€

Konsolen 60cm - 1 Stück 1,00€ - 3 Stücke 2,00€

Artikelzustand: Gebraucht